Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Bochnia  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Bochnia

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Bochnia.

Mapa Geoportal Bochnia
Mapa z granicą gminy Bochnia

Dane urzędu

Urząd Gminy Bochniaul. Kazimierza Wielkiego 26Bochnia, 32-700

Tel: 14 6901120

Fax: 14 611-99-22

E-mail: ug@bochnia-gmina.pl

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Bochnia: 1201022

Witryna: www.bochnia-gmina.pl

Władze lokalne: Wójt Marek Bzdekugbochnia@poczta.fm

Aktualności z gminy Bochnia

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Bochni

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Bochnia to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Bochnia na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Bochni, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Bochni

Gmina Bochnia w liczbach

Powierzchnia gminy Bochnia*

132 km2

914 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Bochnia*

20 152 mieszkańców

339 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Bochnia*

154 mieszkańców na km2

522 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Bochnia

Geoportal Bochnia prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Bochnia

Jak powstał Geoportal gminy Bochnia?

Geoportal Bochnia powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Bochnia, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Bochnia umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Bochnia

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Bochnia?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Bochnia;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Bochnia;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Bochnia;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Bochnia;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Bochni.
Informacje na Geoportalu Bochnia

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Bochnia?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Bochnia;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Bochnia;
 • Rejestr MPZP Bochnia;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Bochnia;
 • Mapa Topograficzna gminy Bochnia;
 • Mapa Solarna gminy Bochnia;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Bochnia;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Bochnia

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Bochnia?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Bochnia.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Bochnia łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Bochni. W zależności od wybranej kompozycji mapy Bochni zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Bochnia, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Bochnia oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Bochnia. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Bochni możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Bochni. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Bochnia. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Bochnia.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Bochni.

  Geoportal gminy Bochnia posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Bochnia. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Bochni sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Bochnia przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Bochni.

  W Geoportalu Bochnia przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Bochnia. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Bochni. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Bochnia zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Bochnia, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Bochnia oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Bochnia.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Bochnia. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Bochnia są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Bochnia podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Bochnia.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Bochni. W Geoportalu gminy Bochnia udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Bochni wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Bochnia.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Bochnia. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Bochnia dla mieszkańców

Geoportal Bochnia jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Bochnia. Na mapie Bochni sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Bochnia mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Bochnia. Korzystając z map Geoportalu gminy Bochnia w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Bochnia są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Bochnia dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Bochnia dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować